Międzynarodowa Konferencja Borówkowa

600 600 Plantator

W dniach 5-6 marca w Jachrance, już po raz ósmy zorganizowano Międzynarodową Konferencję Borówkową. W tym roku dyskusje panelowe i kuluarowe toczyły się pod hasłem „ZMIANY”. Plantatorzy rozmawiali o wyzwaniach czekających branżę w przyszłych latach.
Konferencja zrzesza branżę owoców jagodowych oraz dostawców usług dla plantatorów. Nie tylko z Polski. Gospodarze konferencji zadbali o liczną reprezentację gości z zagranicy: Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Słowacja, Izrael.
Seth Software było jedną z 87 firm, które miały swoje stoisko wystawiennicze. Wielu z naszych klientów to właśnie plantatorzy owoców jagodowych. Dlatego tym bardziej cieszymy się z kolejnej możliwości do pogłębienia naszej wiedzy na temat specyfiki uprawy i zbioru borówek.

Udział w Targach został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Tytuł projektu: Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Seth.

Nr projektu: POPW.01.02.00-18-0043/19