Kompleksowe rozwiązanie w rolnictwie

720 715 Plantator

System Plantator to profesjonalne rozwiązanie informatyczne dla firm zajmujących się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją warzyw i owoców. Pozwala na śledzenie łańcucha traceability produktu gotowego już od pola, aż do odbiorcy, z uwzględnieniem reklamacji. Ważną cechą Systemu jest jego działanie w czasie rzeczywistym, czyli dane dla kadry zarządzającej dostępne są od razu i są na bieżąco uaktualniane.

 

Budowanie pełnego łańcucha dostaw w Systemie Plantator jest możliwe, dzięki 3 modułom:

 • Aplikacja polowa
 • Aplikacja magazynowa
 • Aplikacja centralna

Każdy z tych modułów ma zastosowanie w różnych miejscach, ale spięcie danych każdego z nich pozwoli
na lepsze zarządzanie towarem oraz uzyskanie większej efektywności w całej firmie.

 

Aplikacja centralna – to „serce i głowa” Systemu Plantator, pozwala na zarządzanie pozostałymi działaniami,
a także gromadzi i pozwala analizować dane. Oferuje szereg raportów predefiniowanych, i tych na zamówienie.

 

Moduł polowy –pozwala na rejestr zbioru. Jeżeli prowadzimy plantację, np. borówki i potrzebujemy na bieżąco informacji o zbiorze, to do tego sprawdzi się moduł polowy. Rejestrujemy każdą zebraną skrzynkę poprzez zeskanowanie kodu kreskowego opakowania oraz identyfikatora pracownika. Dzięki ciągłemu dostępowi do Internetu dane przepływają w czasie rzeczywistym co oznacza, że bilans pracownika oraz ilość zebranych owoców
jest na bieżąco aktualizowana.

Szeroka gama opcji daje dostęp do wielu informacji:

 • Generowanie raportów pracowników.
 • Możliwość wglądu do historii pracownika od momentu rozpoczęcia pracy na polu, aż do jej zakończenia, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej czynności oraz czasu.
 • Informacja o ilości zebranej odmiany; dzięki czemu wiemy jak dana odmiana obrodziła w sezonie.
 • Możliwość realizacji wypłat pracownikom z uwzględnieniem systemu zaliczek, kar.
 • Rozliczanie pracy akordowe lub godzinowe.

 

Aplikacja magazynowa – aplikacja magazynowa, która pomaga przyjąć zebrane z pola produkty do magazynu (jest to rozszerzenie Systemu Plantator dla firm posiadających chłodnie i/lub przechowalnie oraz przetwórstwo).

 • Plan rzeczywistego magazynu (chłodnie, komory, antresole, doki) odzwierciedlony w aplikacji w postaci siatki magazynowej.
 • Możliwość generowania dokumentów magazynowych
 • Proces przyjęcia towaru na magazyn z automatycznym wygenerowaniem unikalnego kodu kreskowego
  Kody kreskowy dla przyjętej skrzyni, bądź palety oraz kod kreskowy lokalizacji magazynowej pozwoli
  na odzwierciedlenie ruchów magazynowych przy pomocy dwóch ruchów.
 • Składowanie towaru z możliwością zamknięcia komór – blokada wykonywania operacji magazynowych
  dla określonej lokalizacji
 • Produkcja, czyli sortowanie w dwóch trybach, z opcją skonfigurowania systemu z maszyna sortującą.
 • Możliwość wygenerowania zlecenia produkcyjnego połączonego z zamówieniem handlowych.
 • Generowanie nowego kodu kreskowego dla towaru gotowego.
 • Wydanie towaru, czyli generowanie dokumentu WZ z opcją tworzenia harmonogramu dla magazyniera. Osoba robiąca załadunek ma dokładną instrukcję o specyfikacji załadunku wraz ze wskazaniem palet
  do wydania.
 • Możliwość łączenia niepełnych palet poprzez konfekcjonowanie.

 

Zapraszamy do kontaktu!