Polityka prywatności serwisu plantator.com

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu plantator.com. Właścicielem serwisu plantator.com jest spółka Seth Software Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Strefowej 1, 36-060 Głogów Małopolski.

 1. Spółka Seth Software Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Strefowej 1, 36-060 Głogów Małopolski jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu plantator.com, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem maila: dpo@seth.software, bądź pod numerem telefonu: 17 784 22 22.

 2. Korzystanie z serwisu plantator.com oraz podawanie swoich danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne, jednakże oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

 3. Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane w serwisie plantator.com mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny. Właściciel serwisu plantator.com dokłada najwyższej staranności, w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

 4. Zawartość serwisu plantator.com jest chroniona prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych w serwisie plantator.com materiałów lub elementów serwisu dla celów komercyjnych, bez uzyskania uprzednio zgody Seth Software Spółka z o.o.

 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników serwisu informacje w formularzach dostępnych w serwisie plantator.com;

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka Cookies].

 7. Serwis zbiera dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe użytkowników serwisu plantator.com przetwarzane są tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności, Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 8. Dane osobowe podane przez użytkownika serwisu w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. w celu nawiązania kontaktu z klientem, podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy i świadczenia usług.

 9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, użytkownikowi serwisu plantator.com przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, które zostały przez użytkownika udostępnione Administratorowi danych osobowych w celu ich przetwarzania; prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia określonych danych osobowych, w przypadku przetwarzania przedmiotowych danych przez Seth Software Spółka z o.o. w sposób zautomatyzowany, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez użytkownika.

 10. Użytkownik serwisu plantator.com może również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie udzielonych danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail: dpo@seth.software. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Dane osobowe pozostawione w serwisie plantator.com nie zostaną przekazane, sprzedane ani w żaden inny sposób udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 15. W serwisie plantator.com używane są ponadto wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, YouTube.

 16. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych.

 17. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

  1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

  2. Instagram- https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

  3. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

  4. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  5. YouTube – https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

 18. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: dpo@seth.software

Polityka Cookies

 1. W celu zapewnienia najwyższej jakości funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych właściciel serwisu plantator.com stosuje tzw. Pliki Cookies („ciasteczka”), to jest niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis informatyczny do urządzenia końcowego użytkownika serwisu (komputer, smartfon itp.).

 2. Pliki Cookies są to dane informatyczne, które nie zawierają danych osobowych, a zatem nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 3. Serwis plantator.com może używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, takich jak stosowane w celach statystycznych cookies google-analytics.com. 

 4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez Seth Software Sp. z o. o. lub współpracujących z Seth Software Sp. z o.o. dostawców zewnętrznych narzędzi, wyłącznie w celu:

  1. monitorowania ruchu i aktywności w serwisie;

  2. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;

  3. lepszego dostosowania treści do użytkowników;

  4. dostarczania personalizowanych treści reklamowych.

 5. Serwis plantator.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak cookies sesyjne – tj. tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia oraz cookies podmiotów trzecich.

 6. Serwis plantator.com stosuje cookies podmiotów trzecich w celu tworzenia statystyk i w celach marketingowych. Zasady działania poszczególnych cookies opisano poniżej:

  1. Cookies firmy Google LLC:

   1. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny plantator.com; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

   2. google-remarketing cookies, w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz promocji strony plantator.com w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Plik remarketing cookie firmy Google z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia firmie Google wyświetlanie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach; dokładny sposób działania google-remarketing cookies oraz związanej z nimi usługi AdWords znajdziesz pod adresem:  https://policies.google.com/privacy

  2. Cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal

  3. Cookies firmy Facebook Inc., tj. Facebook Pixel w celu kierowania do użytkowników spersonalizowanej reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook; dokładny sposób działania i politykę prywatności Facebooka znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 7. W przypadku korzystania z cookies podmiotów trzecich, mających siedzibę oraz korzystających z infrastruktury technicznej na terenie USA, informujemy, że korzystamy wyłącznie z Cookies firm posiadających certyfikat Privacy Shield. Informujemy, że Google LLC i Facebook Inc. posiadają zatwierdzony przez Komisję Europejską certyfikat Privacy Shield nadany w związku z uczestnictwem tych podmiotów w programie EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, wymaganego przez przepisy Unii Europejskiej.

 8. Cookies przetwarza informacje na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika portalu internetowego. Użytkownik może samodzielnie określić warunki stosowania Cookies i w każdej chwili wyłączyć ich obsługę.

 9. W celu wyłączenia obsługi Cookies, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Jednakże, ograniczenie stosowania Cookies może doprowadzić do nieprawidłowego wyświetlania się strony internetowej plantator.com.

 10. W najbardziej popularnych wyszukiwarkach ustawienia Cookies można zmienić poprzez następujące akcje:

  1. Google Chrome
   Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
  2. Internet Explorer
   Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
  3. Mozilla Firefox
   Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
  4. Opera
   Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
  5. Safari
   Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 11. W przypadku chęci wyłączenia Cookies podmiotów trzecich, należy przejść do swojego konta Google lub/i Facebook, a następnie zmienić ustawieniai prywatności w celu wyłączenia obsługi plików Cookies.

 12. Brak zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza akceptację dla stosowania plików typu Cookies. Tym samym Seth Software Sp. z o.o. będzie przechowywać informacje typu Cookies w urządzeniu końcowych Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Warunki Subskrypcji Newslettera

Wyrażając chęć subskrypcji Newslettera Systemu Plantator przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail.

Jego podanie jest dobrowolne, ale bez tego Seth Software Sp. z o. o. nie może Pana/Pani zarejestrować w bazie mailingowej i przekazać interesującej Pana/Panią informacji. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę.

W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pana/Pani Newslettera jest Seth Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 36-060 Głogów Małopolski, ul. Strefowa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000114098, NIP: 813-27-09-001,  REGON: 690512599.

Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e -mail: dpo@seth.software

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres wydawania wybranego Newslettera. Godząc się na wysyłkę Newslettera wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie na Pana/Pani adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Seth Software Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia określonych danych osobowych, w przypadku przetwarzania przedmiotowych danych przez Seth Software Spółka z o.o. w sposób zautomatyzowany, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę na przetwarzanie tych danych może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: dpo@seth.software. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem.

Serwis plantator.com może przekazywa

zagregowane i zanonimizowane dane subskrybentów w celach prowadzenia statystyk oraz badań marketingowych. Serwis nie będzie przekazywał do innych podmiotów personalizowanych danych osobowych subskrybenta.

Do kwestii nieuregulowanych w Warunkach Subskrypcji Newslettera zastosowanie znajduje Polityka prywatności i Polityka cookies serwisu plantator,com.

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.